Bygglov.nu är en ritningstjänst framtagen för att kunna erbjuda ritningar på ett enkelt sätt till den svenska marknaden. Sedan tjänsten lanserades 2015 har den försett privatpersoner och företag runt om i landet med ritningar till sina byggnadsprojekt. Ritningar till bygglov har från början varit det huvudsakliga fokusområdet men tjänsteerbjudandet har utvecklats till att innefatta även andra sorters ritningshandlingar som behövs i samband med byggnadsprojektering.

Ritningstjänsten drivs med stor kommunikativ kompetens och noggrant arbete. Det har visat sig vara avgörande för att lyckas leverera ritningar i projekt av de mest skilda slag till alla delar av landet. Rätt information inhämtad från uppdragsgivaren i tidigt skede ger förutsättningar för en effektiv och exakt projektering. Ambitionen är att ritningstjänsten ska vara det självklara valet när du på ett enkelt sätt vill omvandla dina visioner om en byggnad till färdiga fackmässiga ritningshandlingar.

I syfte att utveckla och förbättra den här webbplatsen används cookies. För mer information om cookies och hur du kan göra för att avstå från cookies, se webbplatsens cookie FAQs.
Acceptera och stäng