FAQs

Tjänster
Hjälp med ritningar till annat än bygglov?
Ritningstjänsten innefattar förutom ritningar till bygglov även andra sorters ritningshandlingar som kan behövas vid övriga projekteringsskeden.
Hjälp med att ta fram en skiss?
Olika typer av skisser eller förslagshandlingar går att ta fram med utgångspunkt från kundspecifika önskemål eller ett byggnadsprogram. Om det idémässiga eller funktionella innehållet i ett byggnadsprojekt inte är helt klarlagt, eller om det i tidigt projektskede saknas en färdig programhandling, inleds skiss- eller förslagsarbetet med att först reda ut de grundläggande behoven eller att ta fram ett byggnadsprogram.
Vilken typ av projekt går det att få hjälp med?
Via ritningstjänsten erbjuds ritningshandlingar för projektering av alla sorters små och stora byggnadsprojekt. Det kan vara åtgärder som till exempel nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnation av byggnader för såväl privat som kommersiellt bruk.
Beställning
Hur görs en beställning?
Börja med att göra en offertförfrågan online, eller kontakta oss via e-post:

/

Beskriv gärna ditt projektet och vad det är du behöver hjälp med. Vi återkommer till dig för att efterhöra din förfrågan. Du kommer få information om vilka uppgifter och eventuella underlag som behöver skickas in. Baserat på uppgifter och underlag sammanställs en offert med förslag på upplägg för att ta fram ritningshandlingar. Offerten innehåller information om bland annat pris och leveranstid. När du har godkänt offerten genomförs din beställning.
Vad kostar det att beställa ritningar?
Prissättningen beror bland annat på vilket ritningsunderlag som finns tillgängligt, vilken sorts ritningshandling som ska tas fram och vilka redovisningskrav som måste uppfyllas. Vi upprättar ritningar helt anpassade till kundens specifika behov och lämnar gärna offert med fast pris på ritningshandlingar. Gör gärna en offertförfrågan online om du vill ha prisinformation för ditt projekt.
Går det att ändra i en tidigare beställning?
Det går att göra ändringar i efterhand genom en revidering av tidigare beställda ritningshandlingar. Beroende på hur omfattande ändringarna är kan en revidering behöva göras som en separat beställning.
Leverans
Hur levereras ritningar?
I mindre uppdrag levereras ritningar i digitalt format som pdf-filer. Ritningar är vanligtvis i helskala motsvarande A1-format och kan skrivas ut i halvskala som A3-format (uppfyller kommunernas redovisningskrav för ritningshandlingar till bygglovsansökan och anmälan).
Hur lång är leveranstiden?
Leveranstiden beror på uppdragets omfattning och komplexitet. Vi eftersträvar att försöka tillgodose kundens önskemål och anpassar leveranstiden i så stor utsträckning som möjligt till övrig tidsplanering inom ett projekt.
Går det att få ett utkast innan leverans?
Det finns möjlighet till utskick av preliminära ritningshandlingar under arbetets gång innan leverans. Tala om för oss inför offert om du har specifika önskemål så försöker vi inkludera det i uppdraget.
Terminologi
Vad är en planritning?
En planritning redovisar en byggnad i en planvy som är ett horisontellt snitt genom byggnaden.Plansnittet görs vanligtvis vid halva rumshöjden på det våningsplan som ska visas.I en plan markeras byggnadens väggar och andra byggnadsdelar som skärs av snittet. Om en plan ritas skalenligt går det att mäta byggnadsdelarnas storlek i ritningen. I planen kan man också ange mått, oavsett om den är skalenlig eller ej.
Vad är en sektion?
En sektion är en vy av ett vertikalt snitt genom byggnaden.En sektion som skär längs med byggnaden kallas längdsektion. Ett snitt som skär byggnaden tvärs om längdsektionen kallas istället tvärsektion.I sektionen kan man se byggnadens relation till marken och mäta såväl rums- som byggnadshöjden.
Vad är en fasad?
En vinkelrät projektion eller vy av byggnadens utsida kallas för fasad.Till skillnad från när du själv betraktar byggnaden och då olika delar av byggnaden upplevs olika stora beroende på avståndet mellan byggnadsdelarna och dig själv, så påverkar inte avståndet byggnadsdelarnas storlekar i en fasadvy.Vanligtvis redovisas byggnadens utsida med en ritning per fasad. En fasad benämns med det väderstreck den riktar sig mot. Fasad mot öster exempelvis.
Vad är marklinjer?
Marken redovisas som höjdkurvor i plan och skurna marklinjer i sektion och fasad.Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer. Den befintliga marknivån ritas med streckad linje.
Cookies
Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Hur används cookies på den här webbplatsen?
Cookies på den här webbplatsen används för att samla information om antalet besökare och hur lång tid besökare stannar på webbplatsen. Datan som samlas in är anonym och analyseras av Google Analytics i syfte att utveckla webbplatsen. Information om Google Analytics policy för personlig integritet och hur du kan göra för att avstå från att cookies används av Google Analytics finns via följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
I syfte att utveckla och förbättra den här webbplatsen används cookies. För mer information om cookies och hur du kan göra för att avstå från cookies, se cookie FAQs.
Acceptera och stäng