Välkommen

Det här är en ritningstjänst för dig som behöver ritningar till bygglov. Förutom bygglovsritningar kan du få hjälp med andra sorters fackmässiga arkitekt- och husritningar som kan behövas vid byggnadsprojektering.

Tjänster

Ritningstjänsten vänder sig till privatpersoner och företag som behöver hjälp med exempelvis:
  • Ritningar för bygglovsansökan och anmälan av bygglovsbefriade åtgärder inklusive attefallsåtgärder
  • Ritningar för byggnadsprojektering (förslagshandlingar, systemhandlingar, arbetshandlingar, förfrågningsunderlag mm.)
  • Utredningsarbete och programhandlingar i tidiga projektskeden
  • Skissarbete och gestaltningsfrågor
Du kan få hjälp med alla sorters små och stora byggnadsprojekt som nybyggnationer, ombyggnader och tillbyggnader, hus- och markompletteringar och självklart till ett fast pris.

Säg Hej!

Kontakta gärna oss om du har frågor, eller gör en offertförfrågan om du är intresserad av ritningar till ditt projekt, så återkommer en arkitekt till dig så snart som möjligt.

I syfte att utveckla och förbättra den här webbplatsen används cookies. För mer information om cookies och hur du kan göra för att avstå från cookies, se cookie FAQs.
Acceptera och stäng